ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ

MY CPD

Οι υπηρεσίες μου ενσωματώνουν ένα σωστό ιστορικό υγείας του ατόμου γιατί ένα σωστό λεπτομερής ιστορικό, μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευτή να κατανοήσει την σαφή εικόνα των πιθανών αιτιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία του ατόμου. Στόχος μας είναι η κατάσταση και οι διατροφικοί στόχοι της υγείας σας.